Τεχνική Επιτροπή

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

avatar.png
Ευάγγελος Παπαποστόλου
Σύμβουλος - Συντονιστής Τεχνικής Επιτροπής
avatar.png
Χρύσα Αποστολούμη
Τεχνική Σύμβουλος
avatar.png
Σωτήρης Μαύρος
Τεχνικός Διευθυντής - Υπεύθυνος Αγωνιστικών Λειτουργιών
avatar.png
Γιώργος Κουρέντης
Υπεύθυνος Διαδρομών 10K, 5K, 1K
avatar.png
Απόστολος Παπαποστόλου
Βοηθός Διαδρομών
avatar.png
Τρύφων Δημητρίου
Υπεύθυνος Χρονομέτρησης
avatar.png
Μαρία Χριστοδούλου
Υπεύθυνη Χορηγιών
avatar.png
Αφροδίτη Χριστινάκη
Υπεύθυνη Media
facebook
twitter
instagram
youtube